Miroslava Kunešová, ředitelka školy, zájemce provedla budovou, hovořila o integraci dětí do společnosti, o nových nabídkách pro děti s autismem, ale také o spolupráci s městem, bezbariérovém, bezpečném a inspirativním prostředím pro děti, spolupráci s rodiči i prevenci.

Členové komise byli seznámeni s projekty komunitního plánování sociálních služeb, Obec přátelská seniorům, nových chytrých technologií, které směřují do sociální oblasti. Blanka Rokůsková z Městské policie Prachatice vyzvala přítomné o předkládání podnětů k prevenci kriminality a případné navrhování, jak kriminalitu řešit. Mluvilo se také o financování sociálních služeb z dotačních titulů či z rozpočtu města Prachatice.

Komise dala návrh o aktualizaci Plánu prorodinné politiky města a návrh úpravy financí z rozpočtu města na dotační tituly pro rok 2020 s ohledem na nepoměr podpory sportu a volnočasových aktivit.

Městské policii i Policii ČR komise navrhla navýšení bezpečnostních kontrol na sídlišti, hlavně v oblasti nám. Přátelství.

Hanka Rabenhauptová