Po jednáních s nimi to uvedla místostarostka města Jaroslava Martanová. Ubytovaní v azylovém domě ve Vimperku by měli dodržovat stejná pravidla, jaká platí v podobném zařízení v Českých Budějovicích. Právě tam se chtějí spolu se starostou Bohumilem Petráškem tento týden jet podívat. „Azylový dům ve Vimperku by měl mít nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službu, mezi dvaadvacátou až šestou hodinou by měl být uzavřen. Pro návštěvy bude vyhrazena společná místnost a návštěvy nesmí na pokoje. Na nich a v ostatních prostorách vyjma vyhrazené kuřárny bude i zakázáno kouřit," doplnila Jaroslava Martanová.


Podle jejích informací by se měl hotel plnit postupně. „Zpočátku by mělo být obsazeno do deseti pokojů, které jsou dvou až třílůžkové. Zařízení má být určeno pro rodiny s dětmi, ať již úplné či neúplné i pro páry sezdané či nesezdané. O obsazení pokojů budou spolurozhodovat odbory sociální péče a oblastních charit měst a magistrátu v Jihočeském kraji," dodala místostarostka k záměru, o kterém vedení města Vimperk informovali zástupci provozovatele. Ti současně přislíbili zaslat písemně koncepci využití hotelu.


Jednat by se mělo o tak zvané prostupné bydlení, o kterém v minulosti údajně uvažovalo i město Vimperk. „Spočívá to v kombinaci velmi přísného režimu a volného bydlení, aby se klienti zařízení naučili zásadám samostatného bydlení s dohledem a poradenstvím," dodává místostarostka. Prozatím se počítá s umísťováním klientů výhradně z Jihočeského kraje. 


Kromě dalšího jednání s provozovateli azylového ubytování hodlá vedení radnice ve Vimperku jednat i s vlastníkem hotelu Vltava. A pokračovat by měla i jednání se zástupci Úřadu práce v Českých Budějovicích. „Jak se k celé situaci postaví, ještě nevíme, nicméně platí normativní instrukce týkající se výplaty sociálních dávek v hmotné nouzi i na bydlení. Je na terénním šetření a zvážení příslušného úřadu práce, zda uzná nárok klienta na takovou dávku v případě, že je ubytován v zařízení kolaudovaném jako hotel," dodala Jaroslava Martanová.


Zda existuje záměr na rekolaudaci hotelu Vltava, v tuto chvíli místostarostka nevěděla. „Zajímalo nás, jakým způsobem bude řešeno stravování klientů a jejich sociální zajištění. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení, ale pokud se týká vaření, stravování si budou klienti zajišťovat samostatně ve společných kuchyňkách na patře. Ale přesné informace budeme ještě požadovat, protože není zřejmé, jak bude řešeno praní a sušení prádla," zdůraznila místostarostka Jaroslava Martanová.


Nájemci hotelu údajně nabídli vedení města Vimperk i možnost přednostního ubytování pro klienty přímo z Vimperka, pokud by o to město projevilo zájem a mělo vhodné uchazeče o tento druh bydlení. Návrhy veřejnosti, které se okamžitě po změně režimu v hotelu Vltava objevily, aby město hotel odkoupilo podobně, jako se to stalo ve Volarech, a zřídilo zde domov pro seniory, místostarostka sice vnímá, nicméně je nevidí reálně. „Návrh na odkoupení hotelu od jeho vlastníka v minulosti byl. Ale je třeba vidět i finanční možnosti města a také jistou hranici při získávání nemovitého majetku města. Není možné koupit každý objekt, kde by mohl podobný záměr vzniknout, to si město zkrátka nemůže dovolit, když tu není jen hotel Vltava. Už teď se hovoří o dalším hotelu, který má být na prodej a jsou tu i další nemovitosti s ubytováním. Město nemůže odkoupit každý z určitého pohledu rizikový objekt, ale konečné rozhodnutí je vždy na zastupitelstvu," upozornila Jaroslava Martanová.