Včera se ale stav věcí v kapličce podle slov Jiřího Srcha ze stavebně správního odboru města vrátil do původního stavu. „Právě socha svatého Antonína byla poslední ve vlastnictví města, která zatím nebyla restaurována. Etapu oprav soch jsme tímto dokončili,“ vysvětlil Jiří Srch. O restaurování sochy se postaral prachatický restaurátor Jan Korecký. Byla potřeba opravit především barevnost a zároveň byla doplněna svatozář, která chyběla.

Zároveň s restaurováním sochy město zadalo také opravu mříže uměleckého kováře. „Oba odborníci se domluvili a dílo dokončují společně. Během odpoledne tak bude vše zcela hotové,“ upřesnil včera Jiří Srch. Doplnil, že oprava barevnosti sochy a renovace jejího podstavce vyšla město Prachatice na bezmála dvě stě tisíc korun. Za mříž pak město zaplatilo další zhruba osmdesát šest tisíc korun.

Opravy soch ale nejsou ve městě neobvyklé. Stejný způsobem byla například v loňském roce opravena socha Jana Nepomuckého z kaple na Malém náměstí. „Na renovaci tohoto majetku systematicky pracujeme už zhruba osm let. Každý rok jsme vždy vytipovali jednu takovou památku a nechali ji opravit,“ upřesnil referent stavebně správního odboru města.