Socha byla na zmíněný pozemek nainstalována v roce 1968 MNV Javorník. Od roku 1976, kdy se Javorník stal částí obce Vacov, pak byla evidována v majetku MNV Vacov, v současné době pak v majetku obce Vacov. Od privatizace Sanatoria Javorník v roce 1995 však socha stojí na soukromém pozemku. „To znamená, že nemůžeme žádat například o dotaci na úpravu okolí sochy, protože to není v majetku obce, a v podstatě ani na velmi potřebnou sanaci vlastní sochy. Proto jsme ani do vyhlášeného dotačního programu žádost nepodávali,“ vysvětlil starosta Vacova Miroslav Roučka.

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 9. října 2008.