Už týden mohou řidiči a chodci naplno využívat ulici U Stadionu. Právě tudy totiž vede nyní objízdná trasa kvůli částečné uzavírce souběžné ulice Krumlovská. Nicméně až včera město ulici, kterou nechalo zrekonstruovat za bezmála 14,4 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty, předalo spolu se zástupci zhotovitele, společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., do užívání veřejnosti.


Fakt, že se v letošním roce podařilo opravit hned čtyři komunikace, považuje starosta Martin Malý za úspěch. „Je to skvěle odvedená práce, kterou mohou lidé vidět jen zčásti, protože velký díl je pod zemí," narážel starosta na řešení problematického vedení Fefrovského potoka pod komunikací. „Tady se podařilo změnit bývalé řešení tak, že by už při podobných přívalových deštích neměl být v části u bývalého pivovaru problém se zatopením této části města," zdůraznil starosta Prachatic.


Na další výjimečnost, které si asi ne každý Prachatičák všimne, upozornil Josef Šimák, který město při rekonstrukci zastupoval jako stavební dozor investora. „Celá vozovka je vyasfaltovaná v celé šíři najednou bez středové spáry. Troufnu si říct, že je to jediná taková komunikace ve městě," podotkl stavební dozor.


Součástí rekonstrukce ulice U Stadionu bylo i rozšíření vozovky, nové řešení přístupových chodníků k sousedním objektům, přístupová schodiště do malého sídliště a přechody pro chodce. A především zcela nový chodník před bývalou Jitonou v místě, kde donedávna žádný nebyl a chodci tak byli často vystavováni nebezpečným situacím.