Jeho kořeny narušují chodník, větve zasahují do střechy a oken bytů v domě, vedle něhož stojí. Navíc je přestárlý a hrozí jeho vyvrácení.
Toho si již v loňském roce všimla jedna z obyvatelek domu v Hradební ulici a podala žádost o povolení ke kácení vzrostlého smrku. K této žádosti se komise životního prostředí vyjádřila kladně a vydala povolení ke kácení. „Hodnotil se funkční a estetický význam dřeviny v dané lokalitě a komise shledala, že důvody pro jeho pokácení jsou dostačující. V případě vyvrácení stromu opravdu hrozí nebezpečí,“ konstatovala Stanislava Linhová z odboru komunálních služeb a dopravy.

Odstranění stromu si pravděpodobně vyžádá uzavírku místní komunikace, protože na místo bude nutno dopravit plošinu, z níž se bude kácet. A při kácení budou pomáhat i členové hasičského záchranného sboru.

„Proto prosíme obyvatele o shovívavost. Zároveň žádáme občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti při procházení u místa zásahu,“ doplnila Stanislava Linhová s tím, aby se obyvatelé ulice při kácení stromu zdržovali v blízkosti jen po dobu nejnutnějšího průchodu místem, které navíc leží v blízkosti rozestavěného Domova matky Vojtěchy.

Podobný osud, jako smrk v Hradební ulici, čeká i stromy v jiných částech města. Kácet se bude například v Růžové ulici, nebo ulici Rumpálova. A to v pořadí, které určí stupeň ohrožení obyvatel či způsob odstranění dřeviny. „Hlavně záleží na tom, zda je kácení povoleno. A také na tom, jak je ta která akce nákladná,“ doplnila vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích Ivana Jeřábková.