V roce 2017 úspěšně podpořila třicet rodin. V současné době disponuje volnou kapacitou pro nové klienty. Proto, pokud potřebujete pomoci, poradit, podpořit, či provést náročnou životní situací, neváhejte využít jejích služeb. Na otázky odpovídají realizátorka rodinky Jana Mistrová a sociální pracovnice Justýna Wimmerová.

S čím Vám může Rodinka pomoci aneb co je to vlastně sociálně aktivizační služba?
Jana Mistrová: Sociální aktivizace rodiny je činnost, která za podpory profesionála z pomáhající profese, vede k zachování či obnovení funkcí rodiny. Zní to trochu složitě, a proto nabízím konkrétní případy, kdy naši pomoc můžete využít. Je to především výchova dětí, hospodaření, jednání na úřadech, řešení rodičovství, řešení dluhů, komunikace v rodině, nastavení pravidel a další.

Co Rodinka nabízí, co pro Vás může udělat?
Justýna Wimmerová: Nabízíme Vám pomoc, radu a podporu, pokud se Vaše rodina ocitla v obtížné životní situaci a to z jakéhokoli důvodu (nezaměstnanost, finanční nouze, problémové chování dětí, rozvod, změna bydliště a podobně). Pomůžeme Vám s vyplněním žádostí o dávky, sepsáním návrhu k soudu, hledáním nového bydlení či zaměstnání, poradíme, kde hledat pomoc v případě potíží s výchovou dětí, finanční či materiální nouze, krizové situace. Doprovodíme Vás na soudní jednání či na úřad. Společně najdeme nejvhodnější cestu, jak se z náročné situace dostat, naplánujeme přesné kroky vedoucí k lepší budoucnosti. Celou situací Vás bezpečně provedeme a zároveň budeme předcházet následkům.
Jana Mistrová: Naše služby jsou bezplatné, dodržujeme mlčenlivost. Spolupracujeme s Orgánem péče o dítě (lidově řečeno se sociálkou), Krizovým centrem, Nízkoprahovým klubem pro děti a mládež a dalšími institucemi. Pracujeme v přirozeném prostředí rodiny, to znamená, že jezdíme ke klientům domů a komunikujeme s celou rodinou.

Kdo Rodinku podporuje, kdo to všechno platí?
Jana Mistrová: Rodinka je dlouhodobě podporována Evropským fondem, respektive Projektem IV. – Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji, a to již od dubna 2016. Nadace Terezy Maxové dětem letos opět Rodinku finančně podpořila částkou v hodnotě 185 000 Kč v rámci projektu s názvem "Bezpečný přístav rodinám". Také město Prachatice v aktuálním roce věnovalo Rodince nezanedbatelnou částku. Potravinová banka v Českých Budějovicích pravidelně zásobuje Rodinku potravinovými a hygienickými balíčky, které jsou přerozdělovány klientům.