Festival nazvaný „SLET BALETEK“ se uskutečnil v prostorách Sportovně rekreačního areálu. Díky dobrovolníkům se na slet sjeli Taxíkem Maxíkem z Prachatic i zástupci klubu zdravotně postižených, senioři. Některé členky Klubu zdravotně postižených Prachatice a Chelčického domova sv. Linharta dostaly možnost prostřednictvím Pištínských baletek nacvičit skladbu a vystoupit společně před desítkami návštěvníků na festivalu.

Vystoupila ještě řada souborů z blízkého i dalekého okolí, ale poděkování patří Pištínským baletkám a od nás jmenovitě Lence Jágerové a Marušce Bednárové za vzornou reprezentaci.

Hana Rabenhauptová