Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vybrala jako vítěze krajského kola soutěže město Prachatice, které postupuje do celostátního kola. Slavonice se umístily na druhém místě, na třetím Třeboň. Právě lázeňská Třeboň již jednou titul Historické město roku získala.

Podle ředitele českobudějovického pracoviště Daniela Šnejda již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. O titul Historické město roku 2016 bude za Jihočeský kraj usilovat město Prachatice. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2017 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

PRACHATICE:
Prachatice - náměstí s radnicíProgramu regenerace městské památkové rezervace se Prachatice soustavně věnují již od roku 1993. „Patřily mezi první města, která se do Programu regenerace aktivně zapojila," uvádí Martin Malý, starosta města, které se již po šesté stalo vítězem krajského kola soutěže a v roce 2002 dokonce získalo titul Historické město roku. „V roce 2016 bylo na obnovu památek věnováno z rozpočtu města včetně dotací a grantů přes deset milionů korun." Nejvýznamnějším počinem bylo restaurování renesančních maleb hlavního průčelí Staré radnice na Velkém náměstí.
Na území Městské památkové rezervace Prachatice se nachází celkem 135 nemovitých kulturních památek. Žádná z nich není v havarijním stavu. Nelze opominout ani snahu města Prachatice starat se i o památkově hodnotné objekty mimo území vlastní rezervace. „Realizovaná soustavná péče o historické jádro by nebyla možná bez velmi dobré spolupráce se soukromými vlastníky jednotlivých objektů a orgány státní památkové péče," dodává starosta Malý. „Vzhledem k systematické a koncepční péči o městskou památkovou rezervaci, k jejímu aktivnímu využívání ke kulturně společenským akcím, aktivní propagaci a především kvůli dlouhodobému vysokému standardu péče o kulturní památky, komise navrhla na titul Historické město roku 2016 právě Prachatice," doplňuje Daniel Šnejd.

SLAVONICE:
Ilustrační foto. Slavonické náměstí.Druhé místo získalo město Slavonice. V historickém centru je dochovaný mimořádný soubor měšťanských domů, jež jsou cenné především díky sgrafitovým fasádám a sklípkovým klenbám. „K plošnému odkrytí renesančních fasád došlo po druhé světové válce. Jejich restaurování a periodická údržba jsou náročné jak z odborného, tak z finančního hlediska. Je to nikdy nekončící proces, který je možné udržet zejména díky prostředkům poskytovaným z Programu regenerace," uvádí starosta města Hynek Blažek. Unikátní je rovněž slavonické podzemí. Na území městské památkové rezervace se nyní nachází 59 nemovitých kulturních památek, žádná z nich není v havarijním stavu. „Město Slavonice dosahuje v posledních letech významných úspěchů téměř ve všech hodnocených kritériích," připomíná Daniel Šnejd a dodává, že proto získalo vysoké bodové ohodnocení, které městu zajistilo druhé místo v krajském kole soutěže. Do Slavonic dvakrát za sebou putoval i titul Památka roku. Nejdříve za obnovenou hřbitovní kapli svatého Kříže a poté za renezanční měšťanský dům čp. 520.

TŘEBOŇ:
Ilustrační foto.Město Třeboň patří v plnění Programu regenerace dlouhodobě mezi nejlepší města v kraji. Titul Historické město roku získalo v roce 1997. Na území Městské památkové rezervace Třeboň je ke konci roku 2016 evidováno celkem 87 nemovitých kulturních památek, z toho jsou tři národní kulturní památky (Rožmberská rybniční soustava, areál Augustiniánského kláštera s kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí a areál třeboňského zámku a Schwarzenberské hrobky.) V roce 2016 byla za novou kulturní památku prohlášena budova bývalé spořitelny z konce 19. století, která se nachází na nároží Husovy ulice a Masarykova náměstí. Objekty jsou obnovovány z dotačních prostředků, z rozpočtu města Třeboně i z prostředků samotných vlastníků jednotlivých objektů.
„Památková páče ve městě citlivě reguluje reklamu a snaží se o vhodné začlenění nutných reklamních ploch jednotlivých živnostníků do historického obrazu města. Jednotlivé provozovny většinou samy dbají na to, aby historický ráz MPR zůstal zachován, dobře si uvědomují jedinečnou hodnotu výrazu historického veřejného prostoru, kvůli kterému Třeboň získává tolik ocenění," sděluje starostka města Terezie Jenisová. „Město Třeboň splnilo valnou většinu požadovaných přísných hodnotících kritérií, což svědčí o systematickém a odpovědném přístupu k plnění Programu regenerace. Navíc bodový rozdíl mezi jednotlivými městy byl v letošním roce jen velmi malý," dodává Daniel Šnejd.