Autor v knize zpracoval skutečné příběhy příběhy několika šumavských převaděčů. Kniha Šumavští převaděči je situována k Milešicím osadě nedaleko Volar, kde působila skupina převaděčů na úpatí Bobíku. Samozřejmě v ní nechybí ani zmínka o nejznámějších převaděčích, což byli Josef Hasil či Kilian Nowotny. Hlavními postavami knihy jsou však jiné osoby, přesněji příslušníci převaděčské skupiny, která se utvořila krátce po únorových událostech roku 1948 v malé osadě Milešice. Na popisu osudů těchto převaděčů, jimi převedených osob i lidí na převodech spolupracujících, je dokumentována zrůdnost a tragičnost poválečné doby v Československu.

Pavel Moc při čtvrtečním volarském literárním večeru vysvětlil vývoj ochrany státní hranice zejména v období let 1945 až do přijetí zákona o Ochraně státních hranic v roce 1951. „Začalo to pozvolně, ale s novým zákonem byla postavena Železná opona a vzniklo ochranné pásmo hranic, které se později bylo rozšířeno do vnitrozemí,“ popisoval autor, aby nalákal čtenáře. A tak, kdo chce vědět více, musí si knihu přečíst.

Ladislav Beran