Skřítci Podzimníčci je na zahradě seznámili se zvířátky, která tam mohou pozorovat, tedy veverkou, ježkem, vlaštovkou či včelkou. Vyprávěli si také o stromech rostoucích u školy. Povídání vystřídaly písničky a tanečky s touto tématikou.

Druhá část programu byla zaměřena na pohybovou činnost. V tělocvičně byla připravena stanoviště, kde si budoucí školáčci vyzkoušeli florbal, překážkovou dráhu, chůzi na chůdách, házení míčem nebo cvičení na žíněnkách.

Všichni odcházeli spokojeni bohatší o nové poznatky a dovednosti. Těšíme se zase brzy na další setkání.