Na budově Základní školy TGM v ulici 1. máje nechává město vyměnit střešní krytinu. Co se týká bezpečnostních a hygienických opatření, jedná se podle slov Zdeňka Kuncla, vimperského místostarosty, o nejnáročnější akci roku.

„Náročná i nákladná hygienická zabezpečení staveniště vyplývající z předpisů pro manipulaci s azbestem. Nyní je prováděna postupná demontáž krytiny a přípravné práce pro úpravu nadřímsové části střechy po demontáži nadstřešních okapových žlabů,“ vysvětlil se slovy, že výměna vyjde na téměř dva a půl milionu korun.

V budově Základní školy Smetanova probíhají práce na rekonstrukci sociálních zařízení. Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo, který řeší změny v položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se ukázala při stavbě. „Rozhodli jsme po diskusi s ředitelem školy realizovat kompletní rekonstrukci přilehlé kuchyňky, která nebyla zahrnuta,“ uvedl Zdeněk Kuncl. Navýšení ceny o dílo oproti původní ceně je o 295 tisíc korun.