Chrobolští tak ušetří především za vytápění, ale mohou se také těšit na kvalitnější životní prostředí.

„Hlavním důvodem rekonstrukce je výměna více jak třicet let starého topení. Výměnou dojde k velkým úsporám paliva vzhledem ke zmenšení dimenze potrubí, lepší výhřevnosti těles a snížení vypouštění škodlivých emisí do ovzduší,“ popisoval důvody k rekonstrukci mateřinky starosta obce Chroboly Oldřich Valouch. „Jedná se o druhou etapu rekonstrukce ústředního topení, která završí dvouletý projekt. Proti původnímu plánu nebude ale nyní nainstalován nový kotel, neboť vzhledem k plánované teplofikaci v obci by to byla zbytečná investice,“ popisoval dále starosta.

Podle jeho slov se tak předpokládané náklady na rekonstrukci snížily o sedmdesát šest tisíc korun.

„Získali jsme dotaci z Jihočeského kraje ve výši sto třicet tisíc korun. Z vlastních zdrojů ještě obec doplatí osmdesát devět tisíc,“ upřesňoval Oldřich Valouch.

Nového topení by se Chrobolští měli dočkat do konce tohoto měsíce. „Původní topení bylo prvotně instalováno pro kotel na koks. Po roce devatenáct set devadesát byl vyměněn za dva menší kotle na dřevo,“ popisoval historii vytápění v mateřince starosta.

Podle slov ředitelky Mateřské školy v Chrobolech Jany Němečkové staré nevyhovující topení potřebuje výměnu. „Stáří skutečně udělalo své. V minulém roce jsme dokončili první fázi, která zahrnovala zhruba dvě třetiny všech prací. Nyní nás čeká poslední fáze. Jsem velice ráda, že nám obec takto pomáhá a akci financuje. Pro školu to bude velký přínos,“ zhodnotila Jana Němečková.

„Pokud se díky novému topení sníží náklady na vytápění, pak je plánovaná rekonstrukce zcela v pořádku. Nejenom pro školku, ale i pro celou obec to tak bude zásadní přínos,“ zhodnotil Nicholas Kašťák z Chrobol.