Školením průvodců Šumavou se Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava snaží o těsnější zapojení obyvatel do cestovního ruchu a snad i pomáhá získat některé potenciální příjmy z něho.

Řídíme se obecně platným pravidlem: "Člověk nepřehlédne to, co opravdu zná. A umí ochránit vše, čeho si váží."

Správa NP a CHKO Šumava připravuje i letos školení průvodců. O tyto kurzy, které Správa organizuje od roku 2006, je nebývalý zájem osob z celého regionu Šumavy. Školení je určeno především pro místní lidi a účastníci by měli bydlet přímo v národním parku anebo v jeho spádovém území. Důvodem jsou hlavně předpokládané vstupní znalosti o území, ale i operativní možnosti při vlastním provádění průvodcovských služeb - průvodce by měl tak být k dispozici například do 24 hodin.

„Kurz průvodců proběhne ve dvou částech, první na podzim 2009 a druhá hned na jaře, aby v letní sezóně příštího roku mohly již probíhat jejich „praxe“. Účastníci získají kromě obsáhlých informací a materiálů o území celé Šumavy také znalosti z oblasti komunikace a psychologie, které jsou velmi důležité pro správné působení na posluchače,“ řekl manažer projektu Josef Štemberk.

Kapacita kurzu je zatím ještě volná a zájemci o průvodcovskou práci se mohou v případě zájmu přihlásit u koordinátora školení průvodců Josefa Štemberka (tel.: 731 530 287, josef.stemberk@npsumava.cz).


Jana Zvettlerová
tisková referentka
Správa NP a CHKO Šumava