V plánu jsou opravy a úpravy hned ve dvou budovách, a to v mateřské škole v Mírové ulici a další etapa rekonstrukce v objektu Základní školy T.G.M. v parku u Volyňky.

V současnosti je na obě akce vypsáno výběrové řízení na dodavatele. V případě mateřské školy se jedná o výměnu elektroinstalace, vodoinstalace a sanitární techniky v posledním z dosud neopravených pavilonů. V základní škole by mělo dojít na výměnu oken na WC. Podle vedoucího odboru investic a majetku MěÚ Vimperk Michala Jančeho bude výměna oken předcházet další opravě, a to výměně zdravotní instalace. „Jako první musíme vyměnit okna, abychom následně mohli provádět opravy vnitřních částí,“ shrnul Janče s tím, že ani po výměně oken a vnitřních opravách na WC nebude budova základní školy v parku kompletní.

Město přitom do oprav právě v této budově investuje každý rok již několik let, byť po menších částkách. „Po opravách sociálních zařízení zbývá ještě několik učeben a dalších prostor, kde zatím nejsou vyměněna okna a schází dokončit opravy v dalších vnitřních prostorech,“ dodal Janče. Dobu, kdy bude školní budova v kompletně novém stavu, odhaduje na několik let, pokud nebude mít město k dispozici větší objem finančních prostředků na jednorázové dokončení, ale opravy budou i nadále pokračovat v dílčích celcích.

Na zateplení objektu ale podle Jančeho nejspíš vůbec nedojde. „Objekt je zaprvé prohlášen kulturní památkou, takže o nějakých vnějších úpravách nemůže být řeč. Už nyní musíme dodržet přísné podmínky památkářů, pokud chceme vyměnit byť jen drobnosti. Při výměně oken se musí dělat přesné repliky s použitím historického kování. Dokonce i kliky se musí pouze opravovat, není povolena jejich výměna,“ zdůraznil Janče. Podle výsledku výběrového řízení na dodavatele výměny oken v bloku WC by podle návrhy smlouvy o dílo měla zakázka vyjít městský rozpočet na necelých 670 tisíc korun včetně DPH.