Po nich se slova ujala ředitelka školy Dagmar Rückerová. Pak už se na hlavním prostoru před budovou školy střídalo jedno číslo za druhým. Diváci mohli slyšet zpěv vánočních písní, které nacvičil smíšený pěvecký sbor, také pěvecký sbor školní družiny a třídy 9. B a 5. B. Vánoční příběh odvyprávěla posluchačům třída 8. A. Pásmo písní, básniček a tanečků společně předvedli žáci 1. – 4. tříd. 7. B se se svými scénkami o Vánocích dostala trochu do budoucnosti. Žáci dramatického kroužku školy zarecitovali několik vánočních říkadel a koled. Dívky a chlapci z 9. A na závěr programu postupně popřáli všem to, co si myslí, že je o Vánocích (a nejen o Vánocích) důležité. Svá přání na konci vyslovili také Tomáš Samek (člen Rady města Vimperka) a starostka města Jaroslava Martanová. Krásnou tečku za akcí udělal ohňostroj, který připravil pan Mošna.

Součástí programu byl také prodej výrobků žáků naší školy. Výtěžek z prodeje poputuje na pomoc opuštěným zvířátkům do vimperského útulku.

Občerstvení na akci zajišťovali dobrovolníci z řad zástupců Rady ZŠ TGM.

Alžběta Rückerová