Správa Národního parku Šumava dlouhodobě spolupracuje z celkem 16 partnerskými školami. Ty už měly v minulosti možnost využít projektu podpořeného z přeshraničních programů, kdy autobusy přivážely školáky na území národních parků Šumava a Bavorský les.

Zájem ze strany škol je přitom vždy obrovský. Není se co divit, protože bezplatná a zprostředkovaná doprava a program zajištěný lektory, ušetří školám spoustu energie a starostí,“ vysvětluje Martina Kučerová, vedoucí středisek environmentální výchovy, informačních středisek a návštěvnických center. Pokud partnerské školy využijí možnost jet do Bavorského lesa, tak se v rámci projektu „Prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví – Lesní dílna“ vydají do zvířecích výběhů a hlavně navštíví novou expozici v návštěvnickém centru Hans-Eisenmann-Haus.

„Zcela Nová expozice v tomto už bezmála padesát let fungujícím návštěvnickém centru je motivována výstupem na vrchol Luzného, z kterého je možné vidět do území Národního parku Šumava. Expozice zároveň podporuje spolupráci obou národních parků v oblasti environmentálního vzdělávání,“ říká Martina Kučerová. Výpravy lektorů středisek environmentální výchovy Správy s českými školami na bavorskou stranu Šumavy patří k aktivitám konaným zpravidla v době školních výletů. Pořádání těchto akcí kladně hodnotí Dagmar Hraničková, učitelka ze ZŠ Komenského Sušice: „Děti měly štěstí se do návštěvnického centra a zvířecích výběhů u Neuschönau dostat. Normálně by tam asi nejely, ale krátce po výletě mi hlásily, že je navštíví i s rodiči, aby si to užily ještě jednou.“

Expozice vrcholu Luzného v centru Hans-Eisenmann-Haus je součástí přeshraničního projektu národních parků Bavorský les a Šumava. Na české straně Šumavy vybudovala Správa Národního parku Šumava z toho projektu financovaného z cíle 3 Interreg Česká republika – Bavorsko zcela novou bezbariérovou učebnu pro školní kolektivy ve Stožci, kterou si široká veřejnost může prohlédnout v sobotu 4. června od 10.00 hodin. O letních prázdninách na tuto akci navážou s týdenní pravidelností „tvořivé čtvrtky“, kdy si mohou návštěvníci vyrobit dekoraci z ovčí vlny, vyzkoušet drátkování nebo tvořit s přírodninami. V sobotu 4. srpna s Lesní dílnou souvisí i pořádání stožeckého jarmarku s ukázkami starých řemesel.

Velice aktuální téma klimatické změny a potřeba uchovávání vody v krajině je nosným pilířem výprav k rašeliništím a mokřadům v Národním parku Šumava. Okolo 700 dětí se letos vydává s lektory středisek environmentální výchovy do okolí Tříjezerní slati, Chalupské slati či do Povydří, kde mohou účastníci v rámci výukového programu získat nové poznatky o šumavských mokřadech a také si zahrají množství her, které jim pomohou pochopit význam udržování vody v přírodě.

„Také tento počin je podpořen Státním fondem životního prostředí, a to v rámci projektu „Soutěže a specifické programy v Národním parku Šumava“. Díky němu financujeme školám nejen autobusovou dopravu, ale také řadu didaktických materiálů pro výuku ve školách a přírodovědnou soutěž „Národní park Šumava ve školních lavicích“,“ doplňuje Stanislav Čtvrtník, lektor environmentální výchovy. Přírodovědnou soutěž pořádá NP Šumava pro děti z druhých až devátých ročníků základních škol i nižších gymnázií. Dělí se na školní a následné terénní kolo. Ve školním kole v březnu vyplňovaly soutěžící obrázkové pracovní listy. Ti nejlepší pak postoupili do kola terénního, které proběhlo od 23. do 26. května u návštěvnického centra Kvilda.

„Zde na soutěžící čekalo například poznávání bylin, dřevin, hmyzu, obratlovců a jejich pobytových znamení, ale nechyběly ani záludné otázky týkající se šumavských hornin či zvláštností rostlin zadržujících vodu. Soutěž zpestřilo stanoviště s ukázkami živých dravců a sov, kde také dělal radost přítomným opravdový jezevec Kuba,“ říká Stanislav Čtvrtník. V prvním kole soutěžilo téměř 2 200 dětí, z nichž do druhého kola postoupilo kolem 250 dětí. Dne 18. června proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním cen vítězům a výletem na Luzný. Letošní ročník akce nesl podtitul „Velká mokřadní soutěž“ a k jeho konání přispěla kromě výše zmíněného projektu též finanční podpora z projektu „LIFE for MIRES“, jenž se zabývá podporou přirozeného vodního režimu na Šumavě.