ZŠ Zlatá stezka V letošním šestém ročníku byly aktivity rozloženy do celého školního roku. Realizace probíhala ve třech liniích.
První linií bylo učivo stanovené učebními osnovami. Ve druhé linii byla témata mimo rámec učebních osnov, týkající se zdraví člověka. Třetí linií byly aktivity zaměřené na pobyt a výuku venku, nazvané Zážitková vycházka a Učíme se venku. V rámci spolupráce v projektu Zdravé město přibyly ještě další aktivity. Například soutěž S pohybem každý den a Běh pro zdraví.
Pohybové aktivity jsme rozšířili o orientační běh, pořádaný ve spolupráci se SPgŠ. Novinkou jsou také ovocné a zeleninové svačiny pro žáky prvního stupně v rámci projektu MŠMT Ovoce do škol. Více možností k pohybu poskytují přestávky trávené venku.
V úterý 8. června odpoledne byla zrealizována poslední závěrečná aktivita letošního Týdne zdraví, nazvaná Trocha pohybu neuškodí. Tento ročník byl více zaměřen na pohyb. Na návštěvníky čekalo čtrnáct stanovišť. Ve venkovních prostorách areálu školy, ale i v družinách, divadelním sále a v tělocvičně si tak mohli vyzkoušet své dovednosti v netradičních disciplinách, jako běhání s čímkoliv na čemkoliv, skákání v čemkoliv přes cokoliv, házení čímkoliv na cokoliv. Nezahálelo se ani u pingpongových stolů. Dále zjistili, co obnáší trénink atletického kroužku a také otestovali svoji fyzickou zdatnost. O něco klidnější byla stanoviště psychomotorických cvičení i gymnastiky prstů, kterou připravilo sdružení důchodců pod vedením manželů Hattanových.
Na hmatovém chodníku si zájemci mohli promasírovat reflexní body na chodidlech a zároveň poznávat povrchy různých přírodních materiálů. Stanoviště jógy poskytlo ukázku, jak rozvíjet tělo, ducha i duši, ale i jak relaxovat. Zajímavá byla také cvičení na malých a velkých gymnastických míčích. Na stanovištích tanců mohli návštěvníci vyzkoušet moderní tančení pod vedením našich žákyň. Kdo se chtěl odreagovat od každodenních starostí, mohl si užít na druhém tanečním stanovišti Tanec těla.
V prostorách školy byla ke zhlédnutí výstava výstupů ze všeho, co v letošním ročníku žáci absolvovali. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali po celý rok, bylo toho k prohlížení opravdu hodně.
Díky sponzorským darům v podobě ovoce, zeleniny, celozrnného pečiva a cereálních výrobků se v průběhu celého odpoledne mohli všichni účastníci také občerstvit. Nechyběly ani nápoje dodané školní jídelnou.
Všem návštěvníkům i těm, kteří se na průběhu celé akce podíleli, patří velké poděkování.