Organizátoři dali slavnostnímu večeru příhodný název, Padesát odstínů Zlaté. K výročí přišel škole a její ředitelce Lence Králové blahopřát nejen starosta Martin Malý. Gratulanty a současně i účinkujícími byli hlavně žáci školy a také jejich učitelé, kteří si společně připravili několik vystoupení. Hned při tom prvním vytvořilo padesát žáků na tanečním parketu symbolickou živou padesátku, zatímco z pódia zněl zpěv učitelského sboru.


Svůj talent předvedl i školní pěvecký sbor Zlaťáček, taneční kroužek T.A.M. při DDM, ale také dnes již bývalý žák školy Stanislav Zemek, o němž jako o houslistovi v budoucnu určitě hodně uslyšíme. V předposlední pauze mohli všichni na plátně shlédnout na dobových fotografiích průřez historií základní školy.

Nicméně na ty úplné začátky se nevzpomínalo jen obrazově. Mezi přítomnými hosty totiž byl také dlouholetý učitel tělesné výchovy na Zlaté stezce Neklan Weiss, který jako jediný z přítomných učitelů byl u toho, když se v roce 1966 Základní škola Zlatá stezka otevírala. „Nastupovali jsme do školy už prvního srpna, nebylo tam vlastně nic, takže se musel do školy stěhovat veškerý nábytek, všechno se muselo stihnout za měsíc, včetně pracovních sobot do třetího září, kdy se škola slavnostně otevírala," zavzpomínal Neklan Weiss.


K podobným narozeninám patří i přání, a ta svá připojili samotní žáci školy. A co své škole přejí kromě hodně spokojených žáků učitelů? Třeba eskalátory místo schodů, notebooky a tablety místo sešitů, ale také spokojené strávníky, kterých by prý přibylo s novými trendy ve vaření.