„Na fungování školy je navázáno fungování řady dalších aktivit sloužících pro děti. Například ZUŠka či různé kroužky,“ říká starosta Karel Matějka.
K zápisu do první třídy přišlo v uplynulém týdnu 9 předškoláčků. „Celkem se zápisy týkaly zhruba desítky místních dětí, které podle zákona dovršily předškolního věku,“ řekl starosta.