„V prvním případě se jedná o mírně zvýšené naměřené množství radonu v odborné učebně chemie a fyziky. Hodnoty, které zde byly naměřeny, nejsou nijak alarmující a stačilo by je snižovat odvětráváním, ale protože se jedná o učebnu pro děti, chceme je snížit trvale,“ vysvětlil ředitel netolické základní školy Ladislav Vovesný. Podle jeho slov tak nechá škola v létě udělat protiradonové opatření, které mimo jiné obnáší i odstranění stávajících betonů. „Zajímavé je, že hned ve vedlejší učebně jsme hodně pod limitem. Rozhodně se nejedná o žádné rizikové zvýšení a děti tu, vzhledem k tomu, že je to odborná učebna, tráví maximálně dvě vyučovací hodiny týdne, a to ještě ne všichni žáci,“ doplnil ředitel.

Další problém, o němž vedení města ví zhruba dva týdny, má souvislost s hygienickým zázemím v budovách škol. V Bavorovské ulici našla kontrola problém s teplou vodou. „Na záchodech pro chlapce jsme do teď měli pouze vodu studenou. To vyřešíme nejpozději do konce letošního roku, kdy bude na každých toaletách nainstalován bojler na ohřev vody. Problém je ale i ve staré budově, kde jsou toalety pro chlapce a dívky dohromady. Tady bude nutný větší zásah, který necháme na období letních prázdnin,“ řekl Ladislav Vovesný.

Podle jeho slov tu navíc přibudou i pisoáry, které zde chyběly, a další toalety. „Využijeme úklidovou komoru, kterou použijeme právě na pisoáry,“ doplnil ředitel základní školy.

Také starosta Vladimír Pešek vidí investice do budov základní školy jako nutnou investici, s níž bude nutné počítat v návrhu rozpočtu pro příští rok. „Jsou to nutné úpravy a opravy, které prostě musíme udělat,“ řekl. Podle jeho slov zatím nemůže komentovat, jak moc tyto výdaje rozpočet zatíží, protože ten je zatím v přípravě. „Navíc má i základní škola rezervní fond, do kterého sáhne. S ostatním bude muset pomoci rozpočet. O provizoriu budeme jednat na zastupitelstvu v prosinci. Rozpočet jako takový bychom chtěli schválit na lednovém zasedání zastupitelů,“ poznamenal Vladimír Pešek.