Ačkoli se o slučování hovořilo mezi volarskými obyvateli s téměř stoprocentní jistotou již dříve, k faktickému kroku přistoupí škola a volarská radnice nejdříve od příštího školního roku. V současné době chodí do obou budov Základní školy ve Volarech 350 žáků. Na druhém stupni je 150 žáků a v objektu je deset volných učeben, které je nutno temperovat, i když se k výuce nevyužívají.

Jak Horálek dále uvedl, v příštích šesti letech není předpoklad, že by se vývoj v počtu žáků nějak razantně zvýšil. „Situace je stejná. Z pohledu tříd by se mělo jednat o maximální počet osmnáct, se kterými se na druhý stupeň v pohodě vejdeme,“ ubezpečil zastupitele Horálek.

Další připomínkou, kterou škola před časem řešila, byla bezpečnost žáků při hodinách tělesné výchovy. I to je podle ředitele školy vyřešeno. „V současné době máme jednu tělocvičnu, ale letos přibyl venkovní sportovní areál, takže výuku tělesné výchovy jsme schopni vykrýt bez jakýchkoli problémů,“ dodal Petr Horálek.

Pokud by v okolí ukončila činnost některá ze základních škol, ani tehdy by s umístěním žáků neměl být problém. „Jestliže by se stalo, že by například skončila škola v Lenoře, jednalo by se o zhruba padesát až šedesát žáků. Ale není jisté, že by tito žáci přešli kompletně k nám, protože rodiče by měli na výběr i z možnosti posílat děti do Vimperka. I kdyby přešly všechny děti, pořád se vejdeme. V současné době máme průměrnou naplněnost tříd 20,5 žáka, takže v maximální variantě bychom mohli ještě tak deset žáků do každé třídy přijmout, ale to je v tuto chvíli nereálné. Podle mých poznatků bychom měli na současném počtu zhruba 350 dětí nějakou dobu zůstat,“ ujistil Horálek.