Ještě než se však po setmění rozhořel oheň, na kterém věrnost skautským principům slíbila čtveřice mladých slečen, podobný obřad se konal u nedaleké lesní kaple v Borových Ladách. Tam se totiž ke stejnému kroku rozhodl trojlístek světlušek, což je nejmladší věková kategorie skautek.

Přestože se podobná akce zde na tábořišti odehrává téměř každoročně, ta letošní v sobě ukrývá významnou symboliku. Právě letos totiž uplynulo rovných sto let od doby, kdy si skauting našel cestu i do Čech.

Jaroslav Pulkrábek