Letos se však výstup, kterým si připomínají pád totality, umožňující obnovení skautské organizace v Čechách, přece jen poněkud lišil. A to nejen tím, že obnovený skauting slavil své dvacáté narozeniny. Spolu s vimperskými oddíly musel na kopec také pater Michal Pulec.
„Přestože skauti ve Vimperku existovali po válce i na konci šedesátých let, nikdy neměli svůj střediskový prapor. A tak jsme se to u příležitosti kulatého výročí obnovení skautingu rozhodli napravit,“ vysvětlila výjimečnost letošní akce i to, proč se letošního výšlapu účastnil i vimperský farář, vedoucí vimperských skautek Václava Šebestová. Pořízení praporu bylo snadnější díky zdíkovskému rodákovi Petrovi Lampovi, který nedávno v pravětínském domově pro seniory oslavil své dvaadevadesátiny. Ten se se skautingem seznámil během své emigrace ve Spojených státech, kde mají skauti velké renomé a rozhodl se jejich činnost finančně podpořit i zde. A jedním z výsledků je právě nový prapor.
Ten pak na vrcholku nejvyšší hory vnitrozemí Šumavy požehnal zmíněný pater Michal Pulec a zavěsil na něj stuhu, připomínající jak dnešní den, tak i jméno dárce. Tím však slavnostní chvíle nekončila a hobla se dočkala jedna zúčastněných skautek, slavící ten den své patnácté narozeniny.
„Je to prima mít o svých narozeninách volno, na druhou stranu je již asi sedm let slavím stejně, a to právě výstupem na Boubín,“ komentovala nezvyklý způsob oslav skautka s přezdívkou Borůvka.
Prapor, který má na jedné straně zlatou skautskou lilii v zeleném poli a druhou stranu ozdobenou městským znakem v městských barvách, bude ode dneška umístěn na čestném místě v klubovně a používán při různých slavnostech či událostech.