Skatepark měl být vybudován vedle místní mateřské školy a měl mít i svůj vlastní řád. Netoličtí žádali o dotaci na jeho vybudování, ale do této chvíle ještě nebyli o rozhodnutí informováni. „Můj pohled na to je už skeptický. Stále ještě není nic jisté,“ oznámil starosta Netolic Oldřich Petrášek se slovy, že bez dotace se do rekonstrukce pustit nemohou a oficiální rozhodnutí zatím ještě nezaznělo.