„Na stavbu skateparku chceme požádat o dotaci z programu Leader, z něhož jsme již v minulosti čerpali prostředky při vybudování dětského hřiště, které se nachází v blízkosti kulturního domu,“ uvedl starosta Netolic Oldřich Petrášek. Na realizaci projektu se počítá zhruba s jedním milionem korun.

(rei)