Při posledním jednání zastupitelů se na projekt zeptal zastupitel Jan Klimeš (ČSSD). Poslední informace má starosta města Martin Malý (ODS). Ten uvedl, že se o možnost stavět sjezdovku zajímá soukromá firma. „Stejně jako my ale narazila na neochotu prodat některé z pozemků, které jsme před lety pro sjezdovku naplánovali," upřesnil aktuální stav starosta.

Poslední informace, které má starosta Malý k dispozici, říkají, že společnost prověřuje možnosti posunutí trasy. „To ale znamená, že bude třeba vypracovat nové posouzení vlivu na životní prostředí. Zájemce, který se mi ozval, v současné době zjišťuje možnosti realizace," upřesnil stav s tím, že možný investor zatím není rozhodnutý, zda to takového projektu půjde. „Já osobně jsem přesvědčený, že sjezdovka jednou bude. A zájem jiného investora to jen potvrzuje," konstatoval nové zprávy Jan Klimeš. Narážel přitom na možnost vytýčení cyklo trasy pro extrémní sjezd na kolech z vrcholku Libína, kterou město nechává prověřovat.

V případě, že by se našel investor a padlo rozhodnutí o stavbě sjezdovky, je nutné podle slov starosty také částečnou změnu územního plánu. „Ten stávající i budoucí, který se připravuje, se sjezdovkou počítá, ale v jiném vymezení," vysvětlil Martin Malý.