Vedení radnice tak může začít reálně zvažovat, co se zhruba šestimilionovým majetkem udělá a především, kde vezme peníze na jeho opravu. Vimperk totiž od armády získal vedle zbytku nemovitostí a pozemků také komunikace a sítě pod nimi.

A ty nejsou zrovna ve stoprocentní kondici.


Jak zmínil již v uplynulém roce starosta Bohumil Petrášek, možnost, jak získat prostředky na opravu povrchů, se rýsovala také od podnikatelů působících v průmyslové zóně starých kasáren. Reálnost této možnosti nyní zjišťuje vedení radnice znovu. „Protože jsme to nestihli ke konci roku, teď spolu s místostarostkou objíždíme podnikatele a domlouváme se s nimi o další spolupráci. S podnikateli v této oblasti jsme zatím nemluvili, ale jsem přesvědčen, že jejich původní nabídka trvá. Přece jen i pro ně to bude přínos. Samozřejmě z nich nechceme ždímat enormní částky, ale byli bychom rádi, kdyby dodrželi to, co slíbili. Z naší strany je závazek splněný, komunikace přebíráme i s odpovědností za jejich stav a nutností investovat do jejich oprav,“ shrnul starosta Petrášek.
Připustil ale, že k investicím do areálu a nově nabytého majetku se ještě v letošním roce nelze s určitostí zavázat. „Rozpočet města pro letošní rok je takový, jaký je. Rozhodně ale chceme z prostředků na opravy místních komunikací odstranit alespoň ty nejhorší závady. Větší rekonstrukce je ovšem spíše otázkou pro příští rozpočty,“ zdůraznil starosta.


Pokud se týká sítí, s těmi se bude muset nějak poprat provozovatel vodohospodářského majetku. „Zatím nemáme přesné informace, nicméně podle předběžných průzkumů by sítě neměly být zase v až tak havarijním stavu. To ale nevylučuje, že se mohou vyskytnout problémy,“ podotkl starosta Petrášek.
Bezúplatným prodejem získá město i objekt, který je ovšem ve stavu blížícím se demolici. Navíc k němu město nemá přístup. I to má své řešení. „Ještě se na tom musíme domluvit v zastupitelstvu, ale o objekt projevil zájem podnikatel z kasáren, který by ho chtěl zbourat a využít uvolněnou plochu. Záležet bude jen na ceně, kterou zastupitelstvo pro prodej schválí,“ uvedl Petrášek. Podle něj je dalším krokem majetkových převodů také odblokování církevního majetku.