V dopise signatáři petice žádají, aby zastupitelstvo města Prachatice znovu přehodnotilo možnost výstavby hřiště v jiné lokalitě. Navrhují  například prostor střelnice, která se má stěhovat do jiné lokality, neboť při stavbě hřiště v parku Mládí dojde k nevratnému poškození tamní zeleně.

Prachatický deník proto oslovil starostu města Martina Malého s dotazem, proč po zhruba týdnu petičníci nedostali žádnou odpověď. Prachatický starosta ovšem uvedl, že on sám žádný dopis pro zastupitele vůbec nedostal. „O dopisu vím, ale pouze z médií," ujistil Martin Malý.

Podle správního řádu má ale město na odpověď třicet dnů a v odůvodněných případech dokonce dnů šedesát. „Každý dopis musí projít administrativním kolečkem, podle toho, komu přísluší odpověď, ten dotyčný na dopis odpoví," uvedl starosta s tím, že on sám nemůže odpovídat na něco, co nemá. K oficiálnímu podání dopisu ani petice na městský úřad také nedošlo. „Nemáme čím se zabývat," zakončil starosta.

Znění dopisu zastupitelům:

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

obracíme se na Vás jménem nemalé části občanů města Prachatic, kteří nesouhlasí s výstavbou plánované sportovní plochy pro hokejbal v lokalitě Parku Mládí.

Jsme přesvědčeni o tom, že existuje možnost vyřešit tento problém lépe a zároveň citlivěji k parku, který je ojedinělou plochou pro relaxaci a zaslouží si spíše rozvíjet a rekonstruovat, než ho zastavovat betonovou plochou. Neměli bychom podceňovat fakt, že plánovaný zásah do parku bude nevratný.
Proto bychom na Vás rádi apelovali touto cestou. Myslíme si, že Vaše usilí a rozhodnutí může ovlivnit život obyvatel žijících v této lokalitě a nepřímo i ostatních obyvatel města.

Věříme, že pokud ještě jednou soustředíte síly na to, aby bylo hřiště v areálu DDM v Ševčíkově ulici převedeno do majetku města, bude rekonstrukce zmíněného hřiště výrazněji levnější než investice k dotaci do nového hřiště a nebude nutný zásah do parku.

Další možnost pro umístění hokejbalového hřiště vidíme na místě současné střelnice, která se má zhruba do roka přemístit k Fefrovskému rybníku. Lokalita střelnice by do budoucna mohla být sportovní zónou – má i vlastní parkoviště a je také lépe situována pro obyvatele prachatického sídliště.

Děkujeme, že Váš postoj k problematice ještě jednou zvážíte v zájmu svých voličů a většiny obyvatel Prachatic.