Martina Pospíšilová na úvod přivítala zastupitele a radní města včetně volarské veřejnosti, která přišla v pěkném počtu. Vyzdvihla úsilí i pomoc volarských občanů při vzniku expozice Báječné retro, kdy mnozí zapůjčili zajímavé exponáty a fotografie. Po úvodním slovu přišlo otevření expozic, Život na Zlaté stezce, Staré Volary ve fotografii, šálek Kávy, Uniformy a zbraně zejména II. Světové války. Kdo si všiml, že chybí expozice Pochodu smrti, tak tato je v rekonstrukci a bude otevřena později. O hudební doprovod se pak postarali žáci volarské Základní umělecké školy.
Ladislav Beran