Jana VandlíčkováZdroj: DeníkOmezila diskuzi a každý zastupitel smí k jednomu bodu jednání promluvit pouze dvakrát po třech minutách. Koaliční zastupitelé limity nepotřebují. Většinově mlčí a nechávají mluvit starostu.

Tříminutový limit platí také pro občany města. Jen s tím rozdílem, že si slovo mohou vzít kolikrát chtějí. Jenže na jednání zastupitelů lidé nechodí. Umlčet je třeba hlavně deset opozičních zastupitelů. Zdůvodnění, že jde o zpružnění jednání, má své opodstatnění hlavně ve chvíli, kdy starosta odpovídá na vyřknutou otázku v limitu, který byl vyhrazen tázajícímu. Ten přichází o šanci využít minuty naplno, protože je upozorněn, že jeho čas vypršel. Diskuze končí kroucením hlavy a koalice hlasuje, jak situace žádá.

Podle opozice dostává demokracie v Prachaticích na frak, o férovosti nemůže být řeč a svolávat zastupitelstvo už není nutné. Mluví se i o pomstě za dožadování se častějších jednání s pevně danými termíny na celý rok.

Jednací řád může být na opoziční desítku krátký. Proměňováním povolených šesti minut v diskuzi může každý z dvaceti bodů jednání protáhnout na hodinu a potřeba jednat častěji se dříve nebo později ukáže. Zvláštní, zdlouhavé, ale řešení.