SeniorPoint se totiž snaží odstraňovat bariéry nejen z projektů, ale i vlastními zdroji. A to bariéry jak architektonické, tak lidské. V loňském roce například nakoupil vybavení sloužící pro osoby se sníženou schopností prostorové orientace zvukový navigační majáček, nebo pro neslyšící tablet pro rychlé tlumočení ve znakovém jazyce, navíc vedoucí SeniorPointu Jiří Gabriel Kučera se učí znakovou řeč. Všechny prostory SeniorPointu jsou bezbariérové a dobrovolníci vystupují se semináři Jak komunikovat s osobami se zdravotním postižením.

Zvuková podoba SeniorPoint Pressu vznikla zhruba před měsícem pod vedením zkušeného redaktora Václava Malin a je výstupem dobrovolníků. Snad bude k užitku nejen nevidomým, lidem s těžkým zrakovým postižením, ale i seniorům. Další číslo jak v tištěné, tak zvukové podobě vyjde na počátku prázdnin.

Hanka Rabenhauptová, dobrovolník