Aby přišla trochu na jiné myšlenky, začala Marie Svobodová postupně sundávat ze zdí obrázky a památeční fotografie a postupně vše očištěné ukládala do beden. „Zabavím se a jestli se budeme muset přestěhovat, alespoň na to budu už připravená," říkala před dvěma týdny Marie Svobodová. I když se ani jí, ani jejímu manželovi Vladimírovi, který oslavil druhý den potom, co jim byt kompletně vyplavila voda proteklá stropem, ze Stožce po čtyřech desetiletích strávených tu nechtělo a stále nechce, bylo oběma manželům jasné, že v tomhle vlhkém a plísní zasaženém bytě už dlouho zůstat nemohou.


Poslední, co je o stěhování přesvědčilo, bylo oznámení majitelů, že sice budou neobyvatelné byty rekonstruovat, ale do té doby musejí nájemníci topit vlastním dřevem a větrat a opravovat se má místnost po místnosti. „Když bude kam, půjdeme pryč, hlavně, abychom se nemuseli stěhovat nadvakrát. Moc bychom chtěli do Prachatic. Stejně tam jezdíme k lékaři, tak bychom to alespoň měli po ruce," plánovala paní Marie.


A zdá se, že by se jí mohlo tohle přání splnit. Přestože město Prachatice vlastní několik desítek volných bytů, pravidla pro jejich přidělování přímo neumožňují sepsat nájemní smlouvu s někým, kdo v Prachaticích nemá trvalé bydliště alespoň jeden rok. A to Svobodovi samozřejmě nesplňují.


Nicméně osud manželů, kterým je oběma přes osmdesát let, je natolik mimořádný, že se v něm rozhodl pomoci prachatický starosta Martin Malý, přestože jakékoliv výjimky z principu odmítá. „Nechceme vytvářet podobný precedent, ale tohle je skutečně mimořádná situace. V pondělí bude poprvé jednat rada města a pokusím se radní přesvědčit, abychom manželům Svobodovým vyšli vstříc," přislíbil v pátek Martin Malý.


Shodou okolností přesně v ten samý den, kdy starosta Stožce Martin Černý přivezl Svobodovy podívat se do Prachatic na byty, které jsou aktuálně ve výběrovém řízení, a které by eventuálně pro ně přicházely do úvahy. „Svobodovým se byty líbí, hlavně tu mají teplou vodu a především nemusejí tahat dříví do třetího patra a ještě si ho štípat," doplnil Martin Černý.


Dnes se tedy na radě v Prachaticích rozhodne. „Kolegy v radě budu informovat o mimořádné situaci, což ostatně dokládají i fotografie. Požádám je o shovívavost a mimořádné rozhodnutí nad rámec našich pravidel. Musím říci, že tak, jak jsem se s celou věcí seznámil, nemám slov k tomu, jak se vlastník budovy vůči nájemníkům zachoval. Je to slušně řečeno hodně zvláštní přístup," doplnil Martin Malý.


Pokud tedy dnes radní rozhodnou ve prospěch Svobodových, bude snahou zástupců města Prachatice, aby se i celý proces předání bytu urychlil. „Usnesení rady je samozřejmě platné až po ověření zápisu, nicméně věci se dá pomoci tím, že městská správa domů a bytů mezi tím připraví vše potřebné, aby se dalo stěhovat a vyřešit zapojení elektrické energie," dodal starosta Prachatic.