Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

Od roku 2008 je zámek, který patří mezi památkově chráněné objekty, ve vlastnictví společnosti Mitrowicz, a.s. a postupně prochází celkovou, velmi náročnou rekonstrukcí. Během prohlídky jsme si nejprve prohlédli přilehlou zahradu, pak jedno patro zámku, navštívili jsme i Kapli sv. Anny, jejíž interiér je bohatě zdobený freskami, kdy největší je na stropě a zobrazuje Pannu Marii se svatou Trojicí, a také se občerstvili v malé útulné kavárničce.

Slavnostní zakončení desátého ročníku Vimperské akademie seniorů se uskuteční ve čtvrtek 16. května od 10.00 hodin v Městském kulturním středisku Vimperk, kde úspěšní studenti obdrží z rukou vedení města certifikát a malý dárek.

Lenka Švecová