Realizace grantu probíhala v Prachaticích, Vimperku a Táboře. Aktivizační služby se týkaly hlavně začlenění postižených osob a seniorů do společnosti, seznámení s možnostmi, jak a kde najít práci, jak předcházet nemocem, kde a jak je možnost si zapůjčit kompenzační pomůcky.

Všechny tyto aktivizační služby probíhaly za finanční podpory grantu Jihočeského kraje. Díky této pomoci se jich zúčastnilo cca tři sta padesát osob. Všichni poskytnuté služby oceňovali, zejména byl kladně hodnocen vliv na psychický stav účastníků a tím i zlepšování zdravotního stavu. V průběhu roku docházelo ke zvyšování účastníků jednotlivých akcí. Díky finanční podpoře mohlo docházet i k rozšíření služeb. Zdravotně postižení občané se těší, že budou tyto služby probíhat i v roce 2010, kdy plánujeme jejich rozšíření i do dalších míst Jihočeského kraje.

Alena Bínová, Prachatice