Cílem šetření byla analýza veřejnosti / uživatelů sociálních služeb, která obsahuje popis potřeb obyvatel ORP Prachatice v seniorském věku při využívání sociálních nebo doprovodných služeb. Průzkum se dále zaměřoval na zjištění názorové hladiny o kvalitě a dostupnosti těchto služeb. Cílovou skupinou šetření byli stávající i potenciální uživatelé sociálních i doprovodných služeb, popřípadě jejich rodinní příslušníci a odborná veřejnost.

„Byla použita osvědčená technika sběru dat, řízený rozhovor,“ říká realizátorka Andrea Tajanovská. „Výzkumný vzorek respondentek / respondentů tvořily náhodně oslovené osoby, které byly požádány o odpovědi na otázky. Rozhovory probíhaly především v Prachaticích, Volarech a Netolicích, ale také u lidí ze Lhotky, Leptače, Starých Prachatic a obcích Husinec a Čkyně, Nová Pec a Zbytiny. Jelikož se jedná o průzkum cílové skupiny senioři, byly oslovovány osoby ve věkové kategorii od 51 let, prioritou však byly rozhovory s osobami staršími 65 let. Světová zdravotnická organizace totiž považuje za seniora člověka, který dovršil věku 65 let a výše „dodala Tajanovská.

Nejvíce využívají senioři pečovatelskou službu Charita Vimperk a Pohoda Netolice a zmiňovali především tyto úkony: Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Jedna žena je klientkou Domova pro seniory Mistra Křišťana, dva muži uvedli, že odebírají obědy ze STROOM DUB o.p.s. Jedna respondentka taktéž uvedla, že využívá i sociální a doprovodné služby od společnosti KreBul, o.p.s. a Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Z toho 70% se vyjádřilo k velké spokojenosti. Respondenti se nejčastěji vyjadřovali na výše uvedenou otázku následujícím způsobem: V DS Mistra Křišťana se cítíme jako doma. Máme se tam moc hezky. Hodný a milý personál v PS. Pečovatelky jsou přesné. Sestřičky zařídí vše, co potřebuji. Sociálních služeb je dostatek, navíc se hezky starají o lidi a mají o nás zájem. Brát obědy je fajn, protože nemusím vařit. Je jich dostatečné množství. Žiji v DPS v Netolicích, moje případné potřeby jsou vždy vstřícně vyplněny. Setkávám se s laskavostí personálu a jsem zde nanejvýš spokojena. Dobré akce v KreBul, o.p.s. Podle DZR a hospice jsou snad i všechny jiné služby stejně tak dobré. Máme špatné zkušenosti z jiného soukromého zařízení na Písecku. Široká nabídky, kvalitní služby a dobrý personál. Pouze jeden odpověděl, že spíše není spokojený, protože bere obědy z pečovatelské služby v Prachaticích a moc mu nechutná a nemá možnost výběru z více jídel.

Téměř absolutní většina se vyjádřila, že nepostrádají ani oni ani jejich blízcí sociální nebo doprovodné služby. Respondenti se nejčastěji vyjadřovali následujícím způsobem: Spíše chybí lékaři odborníci – psychiatr a neurolog. Více lůžek v DS. Nedostupnost PS ve vybraných vesnických lokalitách. Ne, ale je nedostatku personálu. Ne, možná víc koordinovat akce.
Máte-li jiný názor, napiště nám: KPSS@Prachatice.eu
Zveme vás na Pracovní skupinu SENIOŘI: 6. 2. 2019 – od 13:00 hodin, Domov seniorů Pohoda Netolice.


Hanka RH+ Rabenhauptová