Oproti vimperským mají prachatičtí senioři možnost cvičit na jednotlivých zařízeních už třetím rokem. „První prvky jsme do Parku mládí instalovali na jaře v roce 2010. Po dohodě s Radou seniorů jsme vybrali ty nejvhodnější, které jsme si vytipovali na speciálním veletrhu," vzpomíná Hana Rabenhauptová.

Vzniku hřiště tak trochu napomohlo i otevření hřiště pro děti v jiné lokalitě v Prachaticích. „Na hřiště v Primátorské ulici jsme nechali tehdy dát i houpačku pro vozíčkáře, jenomže jsme nebyli dodavatelem předem upozorněni na nutnost přítomnosti obsluhy u tohoto prvku. Proto jsme firmě tento prvek vrátili, místo něj nechali dát snad v celé republice nejvyužívanější rodinné hnízdo a za vrácené peníze jsme pořídili první čtyři prvky do Parku mládí," vysvětlila Hana Rabenhauptová.

Na další čtyři prvky čekali senioři jen rok. V dubnu 2011 už je město do prostoru budoucího mezigeneračního hřiště začlenilo tak, aby na sebe navazovaly a v prosinci téhož roku se prostor doplnil o další dětské hřiště v Prachaticích v blízkosti dopravního hřiště a veřejného koupaliště Hulák. „Další dva méně náročné prvky jsme pak ještě z dotace pořídili do Domova seniorů Mistra Křišťana, aby i tamní obyvatelé, kteří by do Parku mládí nedošli, měli možnost si trochu zacvičit," dodává.

Pokud bude vimperským seniorům sloužit jejich hřiště stejně dobře, jako těm prachatickým, nemusejí se obávat, že peníze, které se podařilo Občanskému sdružení Stanislavy Chumanové vybrat na jeho pořízení, přijdou vniveč. „Hřiště v Parku mládí je seniory, ale i mladšími generacemi hodně využívané. Mám z toho opravdu velikou radost, když vidím, že prvky slouží svému účelu. Je tu starší pár, který tu cvičí každý den a i další senioři podle svých možností cvičí. Že u toho poklábosí a proberou všechno možné, je samozřejmé," doplnila Hana Rabenhauptová s tím, že zatím stálo pořízení všech cvičebních prvků pro seniory spolu s terénními úpravami necelých osm set tisíc korun.