Při ukončení výstavy se setkaly nejen se seniory z Prachatic, ale také s žáky ze Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387.

Úspěšná výstava prací – kreseb, maleb, linorytů, keramiky a dalších výtvarných technik od sedmi autorek senzačních seniorek z Písku navštívilo stovky lidí (někdo cíleně, někdo náhodně při jiné akci si výstavu prohlédl). Na závěr i žáci ze základní školy s doprovodem pedagogů, výtvarníků sdíleli krásné práce se seniorkami a povídali si o tom, jak se k tvorbě dostali. Žáci naopak ukázali také, co umí, hovořili o tom, čemu se oni ve volném čase věnují. Lektorka kurzů výtvarného oboru ze ZUŠ v Písku nádherně přiblížila jednotlivé techniky, jednotlivé práce.

Pak již každá z autorek ukázala přítomným ten jejich nej – nejoblíbenější, nejzajímavější a tak jednou to bylo vyzvání ke svému rodnému domu, podruhé příběh, potřetí malování markro květin, … Poděkování patří zejména Zdence Králové z Písku, která vše kolem výstavy zprostředkovala. Jitka Sedlecká za prachatické seniory na místě namalovala obrázek (kočičku se sluníčkem), pro její tvorbu velmi typický a krásný, viz. fotografie.

A protože setkání proběhlo 1. 6. 2018 na Den dětí, dostaly všechny děti, ale poté i seniorky dárek, který si mohly vymalovat (malovací kalendáře).

Děkujeme seniorkám z Písku za jejich práce, které po celý měsíc potěšily všechny návštěvníky a těšíme se na další spolupráci. Již na příští rok je naplánováno vystoupení píseckých seniorských divadelníků, literátů…

Hanka Rabenhauptová