Akce proběhla 22. dubna za vzorné přípravy samotných seniorů v čele s Karlem a Zdenou Hrůzovými ve spolupráci s odborem životního prostředí, lesy, technickými službami i městskou policií. Počet účastníků přesahoval několik desítek lidí, kteří pobyli celou dobu přes dvě hodiny anebo jen kratší čas.
Po příchodu k potůčku, kam velmi rádi senioři i se svými vnoučaty, pravnoučaty, přáteli chodí, se začlenil každý, dle svých sil a možností – někdo hrabal listí, nacpával listí do pytlů, někdo sbíral papíry, jiný v potůčku upravoval plochu a přehazoval kameny, plné pytle další odnášeli na cestu směrem k odvozu, další pak ořezával keře a připravoval klacky na závěrečné opékání vuřtů a posezení u ohně. Největší díl práce podali muži, kteří se chopili pily, pilky, kladiva, hřebíků, brusky, šroubů, metru, … a vytvořili krásné pevné zábradlí, které může pomoci mnohým lidem při hladkém sestupu z cesty k potůčku.
Nechci psát výčet všech organizací, abych na někoho zapomněla, ale určitě velké zastoupení měla MO Svazu důchodců Prachatice, ZO Svazu postižených civilizačními chorobami, Seniorská občanská společnost, Klub SenSen Prachatice, a mnoho dalších dobrovolníků.
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Hanka Rabenhauptová