Jedná se o formu hraných scének, které názorně ukazují, jak nepodlehnout podvodníkům, kteří pod různými záminkami chtějí důvěřivé lidi obrat o finanční prostředky.

Byly nám nabídnuty dva termíny konání této velmi zajímavé akce. První termín byl v úterý 21. listopadu v Radničním sále města Prachatice, ale ten jsme museli odmítnout, protože máme v tento den a v podobném časovém rozložení naší akci ve spolupráci s knihovnou, a to v Domově seniorů Mistra Křišťana Hudební podzim s knihovnou XI – 5. lekce – Jihočeské divadlo České Budějovice. To se nemůžeme nechat ujít, protože je to úžasný kulturní zážitek.

Druhý termín akce nabídnutý zástupcem Policie ČR na 28. listopadu od 16 hodin v Radničním sále je pro nás příznivější. Náš spolek akce pro členy a veřejnost pořádá vždy v úterý. Tento den máme také osvětovou akci pro členy a pro veřejnost. Jedná se o přednášku Libuše Oulehlové od 14.00 „Testy kvality“ v Komunitním centru SNP 559, Prachatice. Domluvila jsem s našimi členy spolku, že z této přednášky se přesuneme na výchovnou akci pořádanou Policii ČR.

Pro příště by bylo dobré naplánovat takovéto významné, osvětové akce alespoň půl roku dopředu, kdy se tvoří plány činnosti jednotlivých spolků, či organizací, aby si to zahrnulo do činností. Zde bych uvítala i jakousi pravidelnost v této osvětě a užší spolupráce s Policií ČR.

Za Seniorskou občanskou společnost Prachatice, z.s. Jana Krejsová