Po čtvrtečním jednání jednatel Ščiran řekl starostovi Bohumilu Petráškovi, že zváží další postup a následně se ozve. To se stalo a v sobotu dostal Bohumil Petrášek dopis, který podle jeho slov obsahuje tři důležité body. „Jde o rozhodnutí zatím nikoho neubytovávat ve Vltavě, jde o to, že společnost nebude stát v cestě odkoupení objektu a jde o to, že společnost nebude uplatňovat předkupní právo," shrnul Bohumil Petrášek.

Vedení vimperské radnice rozhodnutí firmy Czech Ordinem RAS kvituje s povděkem. Dostalo totiž prostor k dalšímu jednání o možnosti zřídit ve Vltavě domov pro seniory. Ten by ovšem neprovozovalo město. Radnice zatím chce vystupovat jako zprostředkovatel získání objektu pro takový účel. „Času příliš nemáme, ale myslím, že do konce září budeme mít detailnější informace," uvedl vimperský starosta. Ve hře je v současné době buď pronájem s následným odkoupením objektu, nebo rovnou odkup.

Vimperští by domov pro seniory brali v této lokalitě „všemi deseti". A to i přesto, že budovat domov pro seniory chtěli z vlastních prostředků a v úplně jiné lokalitě. Podle Bohumila Petráška ale mohou být ve městě klidně dva. „My chceme budovat malometrážní byty. Ve Vltavě může vzniknout klasický domov pro seniory, takže naše záměry rozhodně nestojí proti sobě," zhodnotil starosta.

Jak starosta Petrášek, tak místostarostka Jaroslava Martanová podle svých slov udělají všechno proto, aby majitele hotelu Vltava Ivana Bublíka přesvědčili, že domov pro seniory bude lepší využití objektu. „Tuto snahu budeme rozhodně podporovat,"  zkonstatovala místostarostka s tím, že počet lidí na setkání v minulém týdnu jasně naznačil, co si přejí obyvatelé Vimperka. „Chceme, aby Vltava nebyla ubytovnou pro nepřizpůsobivé občany," uzavřela.