Podle jejího ředitele Iva Novotného je ale zájem o nabízené služby nárazový a spíše se drží na stejné úrovni. „Je pravdou, že senioři mají větší zájem o některou z nabídek na zvýšení bezpečí spíše po nějaké besedě nebo masivnější propagační kampani, po čase zájem opadá," potvrdil Ivo Novotný.

Týká se to například montáže zabezpečovacích řetízků na vchodové dveře do bytů nebo panoramatických kukátek. „S řetízky bývá u některých bytů problém. Ne všude je možné je namontovat. Častější jsou proto panoramatická kukátka, která zabírají prostor před dveřmi pod úhlem sto osmdesáti stupňů a senior tak dostatečně vidí, kdo stojí před jeho bytem," uvedl ředitel městské policie s tím, že při montáži upozorní seniory na možná rizika spojená s vpuštěním cizích lidí do bytu.

Podle jeho slov může při osvětě pomoci seniorům i jejich rodina, která s nimi bývá v častějším kontaktu. Každý rok namontují městští strážníci od deseti do patnácti zabezpečovacích zařízení. Řetízek na dveře vyjde zhruba na sedmdesát korun a stačí se zaevidovat na služebně městské policie.