Setkání se zúčastnil Jan Bauer, bývalý starosta, zastupitel města i Jihočeského kraje a poslanec Parlamentu ČR, společně se všemi zastupiteli města Prachatice za ODS, tedy s Hanou Bolkovou, Romanem Kahudou a Zdeňkem Krejsou.

Dobrý život pro seniory, tak zněla část volebního programu ODS na volební období 2018 – 2022 v Prachaticích. Vzhledem k tomu, že je dobře dlouhodobě nastavená politika města Prachatice k seniorům, daří se program naplňovat. Jan Bauer jako člen parlamentní sociální komise pravidelně se seniory beseduje. Zajistil prostor k prezentaci seniorských činností z Prachatic v Senátu nebo podporuje schvalování Akčního plánu rozvoje sociální služeb na následující roky.

Při společné diskuzi přišla řeč na téma dopravy a parkování ve městě, na rozšíření nabídky bytů se zvláštním určením, hledání lidských zdrojů pro oblast sociálních služeb a zdravotní péče, prezentace služeb a informovanost, nabídka sportovních, kulturních a volnočasových aktivit.

A v neposlední řadě došlo k další dohodě pro zajištění jedné lavičky pro seniory od ODS, lavičky již zajistily Živé Prachatice a KSČM. Trasa pro umístění laviček v Prachaticích se současné době vytipovává.

Příští jednání Rady seniorů města Prachatice se uskuteční společně se zástupci ČSSD Prachatice.

Hanka Rabenhauptová