Nevynechali ani „vychytávky“ a lektorka Silvie Janošťáková zodpovídala dotazy. S lektorkou Andreou Tajanovskou si děti i dospělí vyzkoušeli život se zdravotním postižením nebo neduhy seniorského věku. Těžké gerontoobleky, speciální brýle či parkinsonovské rukavice přiblížily, jaké obtíže musí zdolávat lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Zuzana Pelikánová