Stavbu odvodňovací stoky stihli o více než týden rychleji, takže řidiči budou mít zase o něco klidnější jízdu alespoň po této frekventované silnici. Zástupce zhotovitele Ivo Grabmüller ale připouští, že do budoucna by bylo třeba řešit odvedení srážek do alespoň jedné či dvou odlehčovacích vpustí. „Stoka pobírá vodu, která do ní stéká při deštích z poměrně velké plochy od klesání od hřbitova až po vpust u křižovatky s ulicí Žižkova. A to nemůže pobrat, takže voda při podobných přívalech bude dál téct po silnici," upozornil Ivo Grabmüller.
Krajnici, kterou v rámci akce zhotovitel dosype, tak při přívalových deštích nejspíše čeká stejný osud, jaký potkal při středeční průtrži zbylý nedokončený úsek stavby. Vyplavený materiál pak bylo třeba odklidit ze silnice až od křižovatky s Nemocniční ulicí a dál na kruhovém objezdu.


Jedna věc je ale voda padající z nebe, druhá pak ta, která vytéká do silničního vodotoku ze sousedních pozemků. O tu se podle Martina Grožaje ze Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v Prachaticích musí ze zákona postarat vlastník pozemků. „Pokud je suchá silnice, měl by být suchý i odvodňovací žlab, což ale na mnoha místech neplatí, protože z okolních pozemků na něj vytékají různé prameny nebo dokonce splašková voda," zdůraznil zástupce silničářů.


Nedostatečnou kapacitu vodotoku vybudováním dalších odlehčovacích vpustí na trase by sice bylo třeba řešit, podle Martina Grožaje ale v případě Vodňanské ulice mnoho možností z pohledu správce komunikace není, pakliže vůbec nějaká existuje. „Spíše se domnívám, že je to neřešitelné. V celém úseku totiž nevede kanalizace, která by odváděla dešťovou vodu a jediným místem je až koncová vpusť nad odbočkou do Žižkovy ulice," dodal.