„Trochu mne mrzelo, že ministerstvo pro místní rozvoj nevzalo v potaz, že i lesní cesty jsou majetkem obce. Přestože jsme byli zahrnuti při letošních záplavách do oblasti, které se týkal vyhlášený stav nouze a měli jsme lesní cesty značně poškozeny, ministerstvo zaujalo postoj, že účelové komunikace a lesní cesty nejsou předmětem dotace na opravy po záplavách,“ posteskla si starostka městyse Lhenice Marie Kabátová. Z toho důvodu podal městys žádost na opravu lesních cest do státního intervenčního zemědělského fondu.