Akce se zúčastnil také Ing.Jiří Zídek, zástupce ČSOB, pobočky Vimperk, která techniku darovala. Celkem 4 počítače s monitory a kopírkou převzali zástupci ZŠ Vimperk, zastoupené ředitelem školy Ing. Miroslavem Pichlerem a Mgr. Helenou Švehlovou, 3 počítače s monitory a kopírkou převzala Farnost evangelické církve metodické Třeboň, Misijní spolek Vimperk, zastoupený panem Zdeňkem Neužilem a Spolek Slunečnice Vimperk, zastoupený paní Janou Šabršulovou a paní Radkou Furišovou.

Všichni obdarovaní se zabývají výchovou a vzděláváním dětí a spoluobčanů s fyzickými, intelektuálními a mentálními potížemi. Společně doufáme, že tato technika přispěje k jejich rozvoji a také trochu pomůže a usnadní práci pracovníkům organizací, kteří tuto velice potřebnou činnost vykonávají. Patří jim za to nejenom náš velký obdiv, ale především dík.

Věra Vávrová, Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, z.s.