„Přišla jsem do sběrného dvora s vytříděným plastem, papírem a hliníkem. Bylo tam v tu chvíli několik lidí. Ti mi řekli, že už třídit nemám, že se vše dává do komunálního odpadu. Je mi to líto, myslím si, že by každý měl mít možnost třídit ve svém městě,“ popisovala svůj zážitek obyvatelka města Vendulka Špindlerová. Podle jejích slov je navíc sběrný dvůr neoznačený. Deník se na místě přesvědčil, že situace je ještě mnohem horší, a to i přesto, že zástupci města ujišťovali o opaku.

„Kov samozřejmě třídíme, hliník dáváme do kontejneru na železo. Dále také třídíme nebezpečný odpad, plasty, sklo a papír. Ten nevykupujeme, ale pokud je kontejner plný, odveze se do Prachatic k dalšímu zpracování,“ vysvětloval technik města Václav Toušek. Ten také tvrdil, že otevírací doba sběrného dvora je v úterý a ve čtvrtek od čtrnácti do sedmnácti hodin a v sobotu od třinácti do sedmnácti hodin.

Vstup je bez značení

V sobotu 22. srpna byl ve tři hodiny odpoledne sběrný dvůr opravdu otevřený. Už najít ho dalo hodně práce, cesta k němu totiž není vyznačena a samotný dvůr není označen ani tabulí s provozním řádem. Poznat se tak dá spíše podle nepořádku, který začíná už před vstupními vraty dvora, a pokračuje i uvnitř. Odpad povalující se mimo kontejnery, které jsou přeplněné k prasknutí, doplňují haldy elektroniky smíchané s jiným materiálem, takový je obraz sběrného dvora ve Vlachově Březí. To vše bez dozoru, na místě totiž nebyl žádný odpovědný pracovník, který by se staral o bezpečnost a orientaci ve dvoře.

Bez personálu

Místo tak připomíná spíše než sběrný dvůr neřízenou skládku.
„Skládka je určena k uložení a bezpečnému zakonzervování materiálu, který už se nehodí k dalšímu použití. Naproti tomu by měl sběrný dvůr zaručovat následné třídění materiálu, který se ještě dá zpracovávat,“ vysvětlila rozdíl mezi skládkou a sběrným dvorem vedoucí prachatického Centra ekologické výchovy Dřípatka Sylvie Janoštáková. Podle jejích slov má dvůr hned několik nedostatků. „Hliník by rozhodně neměl být součástí železného odpadu, má totiž úplně jinou strukturu a jeho recyklace je složitější. Ani elektronika by neměla být ukládána na volné prostranství. Obsahuje totiž kyselé sloučeniny, které by mohly unikat do podloží,“ pokračovala Janoštáková.

Chybí provozní řád

Podle Josefa Starého z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích je slučování hliníku s ostatními kovy pochybením.

„Mělo by se to rozhodně třídit zvlášť. Elektronika není považována za odpad, jde o odevzdané použité zboží. To ale neznamená, že by se neměla shromažďovat a skladovat vhodným způsobem. Tyto postupy by měl upravovat provozní řád, ten jsem ale neviděl. Sběrné dvory povoluje krajský úřad, součástí povolení je právě provozní řád,“ řekl Josef Starý, který má na Městském úřadě v Prachaticích na starosti hospodaření právě s odpady.
Provozní řád ale ve sběrném dvoře vyvěšený není, dvůr není označen ani jinak a zájemce o šetrné nakládání s odpadem se tedy musí řídit spíše intuicí. „Není tady ani žádná pevná tabule, nikdo neví, kdy je dvůr otevřený. Provozní řád a otevírací doba nejsou k nalezení ani nikde na internetu,“ upozorňoval také Bořivoj Hrubec z Vlachova Březí.

Obec má povinnost

„Každý provozovatel je povinnen informovat pevnou tabulí o tom, kdy bylo místo k provozu schváleno a pro jaké účely. Tabule by také měla informovat o provozní době dvora a měla by uvádět adresu provozovatele. Dále by v dobu, kdy je otevřeno, mělo mít každé takové zařízení obsluhu. Pokud tam žádný pověřený člověk není, jde o pochybení, které by mělo město řešit,“ vysvětlila vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu v Českých Budějovicích Hana Pacáková.

Město se brání

Ve sběrném dvoře by podle jejích slov mělo být také jasně označeno, kam jaký odpad patří. „Správné by bylo, kdyby byly kontejnery vyváženy včas. Také elektronika by měla být uložená pod střechou. Kvůli nedostatku plochy se občas takové věci shromažďují na hromadách, to ale samozřejmě není nejlepší řešení,“ pokračovala Pacáková.

Vlachovobřezský sběrný dvůr ale rozhodně nedostatkem prostoru netrpí. Nepořádek je podle zástupců města prý způsoben zejména nedisciplinovaností obyvatel města a spádových oblastí.

„Strhávají provozní řád i informace o tom, kdy bude dvůr zavřený. Také přelézají plot, a nebo odpad nechávají v igelitu pohozený tam, kde se jim zlíbí,“ kontruje Taťána Roubalová z Městského úřadu ve Vlachovo Březí.

Nikdo ale plot nemusí ani přelézat, když je dvůr otevřený stále a především pak hlavně bez dozoru. Diskuze o návrhu na nový sběrný dvůr už mezi vlachovobřezskými zastupiteli běží. To, zda bude fungovat, záleží hlavně na vedení města.

Radek Štěpánek