Lektorovi pomáhali právě účastníci projektu Adam Pošta a Marie Mrázová s vodícím psem Arwen. Mluvilo se o postižení smyslovém, fyzickém, duševním i kombinovaném. Účastníkům školení bylo vysvětleno, jak mnoho věcí, kompenzačních pomůcek, dokáže komunikaci usnadnit a vyřešit překážky. Samozřejmě se mluvilo i o chybách, které se často lidé dopouštějí.

Pro Adama Poštu, který se pohybuje na elektrickém vozíku: „Pro mě jsou bariérami chodníky, schody, dveře“. Pro nevidomého jsou naopak tyto věci pomocí, jelikož se zorientuje, kde právě je. A jak řekla nevidomá Marie Mrázová: „Pokud mě lidé nepozdraví, slyším jen kroky. Jsou jako duchové. Když promluví, vím, že jde kolem muž, žena či dítě. Pokud se i představí, či jej poznám po hlase, vím, že jsem potkala člověka“.

Tato aktivita ukazovala účastníkům (dětem, mládeží, dospělým, zaměstnancům, seniorům…) možnosti v chápání postižených, změnit případně jejich negativní zkušenost či postoj vůči těmto osobám a pochopit si uvědomit, že tyto světy se dají přirozeně spojit, jen VĚDĚT JAK.

Akce proběhla v rámci projektu Šance pro tebe, podpořeném z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost.

Jiří Gabriel Kučera