Právě Ludmila Pánková získala v Husinci absolutně nejvyšší počet hlasů a ANO 2011 většinu osmi hlasů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Nad tím, že někdo podal návrh na zneplatnění voleb, jen kroutí hlavou. Z pohledu vedení města Husinec oznámení odeslal anonym a přesné důvody pro zneplatnění nechtěla komentovat.
Současné vedení Husince pokračuje v práci, kterou má rozdělanou, a komplikace s podáním návrhu vidí Ludmila Pánková jen v tom, že není možné svolat ustavující jednání zastupitelů. „Zdržení není pro město nijak omezující, bude to týden možná dva,“ doplnila.

Na rozhodnutí o návrhu má Krajský soud v Českých Budějovicích dvacet dní. „Se svoláním ustavujícího jednání zastupitelů nebudu otálet. Po doručení rozhodnutí svolám zastupitelstvo okamžitě,“ ujistila Ludmila Pánková.